tarifa HOK

Cijena odvjetničkih usluga je definirana Tarifom Hrvatske odvjetničke komore o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je dostupna na službenim stranicama Hrvatske odvjetničke komore na linku:

http://www.hok-cba.hr/propisi-i-akti/tarifa/