pravna područja

 • građansko pravo – općenito
 • zemljišno-knjižno pravo i vlasničko-pravni odnosi na nekretninama
 • nasljedno pravo i nasljednički odnosi
 • ugovrono pravo i obvezno-pravni odnosi
 • odštetno pravo i naknada štete iz ugovornih i izvanugovornih odnosa
 • radno pravo i radno-pravni odnosi
 • trgovačko pravo – općenito
 • statusne trgovačke stvari i promjene u društvima
 • osnivanja, preuzimanja i spajanja trgovačkih društava
 • kazneno pravo
 • upravno pravo
 • porezno pravo
 • javna nabava i odnosi prema državi i lokalnoj samoupravi
 • private equity i venture capital
 • bankarsko pravo
 • telekomunikacijsko pravo
 • međunarodno pravo